fernandovandervlist.nl/ projects/ de-platformsamenleving.html

#Abstract; #Gallery; #Info; #Relations


De platformsamenleving

Strijd om publieke waarden in een online wereld

J. F. T. M. van Dijck, T. Poell, and B. G. M. de Waal

‘Van Airbnb tot Uber, en van Nextdoor tot Facebook, een steeds groter deel van het maatschappelijk en economisch verkeer verloopt via online platformen. De opkomst van deze platformen leidt tot optimistische vertogen. Doordat ze bestaande praktijken en instituties – van taximarkt tot lokale democratie – letterlijk en figuurlijk „ontregelen”, zouden deze platforms leiden tot economische en maatschappelijke innovatie. Kort samengevat luidt hun belofte: minder overhead en minder overheid. Wat in deze discussie nog onderbelicht blijft, is de rol die platformen spelen bij de behartiging van publieke belangen. Hun interfaces, reputatiesystemen, en algoritmes waarmee ze vraag en aanbod koppelen sturen de inrichting van de samenleving. Met grote gevolgen voor publieke belangen, zoals de toegankelijkheid, veiligheid en betaalbaarheid van (openbaar) vervoer, de pluriformiteit in de journalistiek of de inrichting van het onderwijs. In dit boek verkennen de auteurs de werking van platformen in een drietal maatschappelijke domeinen. Met als inzet de vraag: hoe kunnen in de platformsamenleving publieke waarden worden geborgd?’

social media; policy; platforms; sharing economyKind Diagrams; Information Graphics
Author J. F. T. M. van Dijck; T. Poell; B. G. M. de Waal
Designer F. N. van der Vlist
Publication Date 2016, November
Pages 180
Illustrations 7
Publisher Amsterdam University Press (Amsterdam, the Netherlands)
Identifier 10.5117/9789462984615 [part of]; 978-9048535293 [part of]; 978-9462984615 [part of]
License CC BY-NC-ND 3.0

Related Date Modified ↧ Description
[Parent Directory]
seeing-the-forest-for-the-trees.html
Part of DOI: 10.1177/1461444820940293
Part of ISSN: 1461-4448
Part of e-ISSN: 1461-7315
2020-07-08 Seeing the Forest for the Trees Diagrams
the-platform-society.html
Part of ISBN: 978-0190889760
Part of ISBN: 978-0190889777
2018-11-02 The Platform Society Diagrams