De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online wereld

Figure 1 (page 23) is a schematic representation of the platform ecosystem, divided into four sectors (transportation, news, education, and neighbourhood) and with GAFA in the centre.
Zoom-in on figure 1 showing a network based on two types of platform connections: platform login services (dotted lines) and app store connection (solid), both exemplifying GAFA's dominance.
Figure 2 (pages 32, 156) is a typology of model platfom societies explored in this book: market-driven (yellow), government-driven (blue), consumer-oriented (red), and citizen-oriented (purple).
Figures 3.1–3.4 (pages 158–159) each represent one of four model platform societies: the Sillicon Valley model, the Chinese model, the Rijnlands model, and the Peer-to-Peer model.
Info
Title: De platformsamenleving
Subtitle: Strijd om publieke waarden in een online wereld
Type: Print; Scientific figures; Diagrams; Paperback
Type.dimensions: 6.12 × 9.21 × 0.39 in
Type.pages: 180 pages, 6 full-colour figures (23, 32, 156, 158–159)
Type.printing: Full-colour process (CMYK); Double-sided
Type.edition: Unknown number of copies
Designer.name: F. N. (Fernando) van der Vlist
Author.name: J. F. T. M. (José) van Dijck; T. (Thomas) Poell; B. G. M. (Martijn) de Waal
Author.affiliation: University of Amsterdam; Amsterdam University of Applied Sciences
Description: The publication De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online wereld by José van Dijck, Thomas Poell, and Martijn de Waal examines the platform society and the increasing amount of social and economic traffic that very large platforms now organise across social sectors. The scientific figures in this publication are designed to provide support for the main arguments. For example, one figure examines different ways in which very large social media companies like “GAFA” (or Google, Apple, Facebook, and Amazon) have become dominant actors in each of these sectors. Another figure serves as a visual typology of model platform societies, which recurs throughout the book to illustrate distinct platform societies around the world.
Abstract [Dutch]: Van Airbnb tot Uber, en van Nextdoor tot Facebook, een steeds groter deel van het maatschappelijk en economisch verkeer verloopt via online platformen. De opkomst van deze platformen leidt tot optimistische vertogen. Doordat ze bestaande praktijken en instituties – van taximarkt tot lokale democratie – letterlijk en figuurlijk ‘ontregelen’, zouden deze platforms leiden tot economische en maatschappelijke innovatie. Kort samengevat luidt hun belofte: minder overhead en minder overheid. Wat in deze discussie nog onderbelicht blijft, is de rol die platformen spelen bij de behartiging van publieke belangen. Hun interfaces, reputatiesystemen, en algoritmes waarmee ze vraag en aanbod koppelen sturen de inrichting van de samenleving. Met grote gevolgen voor publieke belangen, zoals de toegankelijkheid, veiligheid en betaalbaarheid van (openbaar) vervoer, de pluriformiteit in de journalistiek of de inrichting van het onderwijs. In dit boek verkennen de auteurs de werking van platformen in een drietal maatschappelijke domeinen. Met als inzet de vraag: hoe kunnen in de platformsamenleving publieke waarden worden geborgd?
Keywords: social media, policy, platforms, sharing economy
Publisher: Amsterdam University Press; The OAPEN Foundation
Publisher.place: Amsterdam, the Netherlands
Date.published: Nov. 2016
Language: Dutch (The Netherlands)
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0
Identifier.URL: http://nl.aup.nl/…de-platformsamenleving.html
URL.PDF: http://www.oapen.org/…type=document&docid=618753
Identifier.DOI: 10.5117/9789462984615
Identifier.ISBN: 978-94-6298-461-5
Identifier.e-ISBN: 978-90-4853-529-3
Availability: aup.nl
2012– fernandovandervlist.nl
v1.2.30